• Modules
  • Het combineren van off- en online netwerken

Het combineren van off- en online netwerken

Het combineren van off- en online netwerken

Eigenaar: TrainerOfTrainers

Modulesleden: 16

Omschrijving:

 

Welkom bij de module Het Combineren van Off- en Online Netwerken waarin u kennis maakt met wat netwerken voor u kunnen betekenen om werk te vinden. 

Het doel van deze module is uw inzicht te vergroten in wat het betekent om te netwerken en hoe sociale media daarin een rol kunnen vervullen. U ontwikkelt daarbij zelf een strategie om gebruik te maken van sociale media in netwerkactiviteiten gericht op het vinden van een baan en wordt zich bewust van het feit dat het belangrijk is om pro-actief te zijn en actief te blijven, zowel in online netwerken als in offline netwerken.

Leerdoelen

Aan het eind van deze module:

  • Weet u wat kenmerkend is voor een netwerk
  • Heeft u inzicht in uw huidige netwerk en de activiteiten die u hierin onderneemt
  • Beschikt u over ideeën over wat er zoal mogelijk is om uw netwerk uit te breiden en actiever te gebruiken
  • Heeft u  een gefundeerd plan voor het gebruik van uw netwerk voor het vinden van werk 

Literatuur:

Fisher, D. (2005). Persoonlijk Netwerken voor Dummies. Amsterdam: Pearson Education Benelux bv.

 

1. Introductie

 

Bekijk de introductie video voor een korte introductie op het thema van deze module. 

      Introductie

 

2. Wat betekent het om te netwerken?

 

Netwerken is eigenlijk heel simpel.  De essentie van een netwerk is het uitwisselen van informatie met anderen: geven en nemen daar gaat het om.  Dat kan op heel verschillende manieren. Om een indruk te krijgen: vult u onderstaande tabel maar eens in. Bedenk dat iedereen zijn/haar eigen manier heeft om te netwerken en dat het er niet om gaat hoe vaak of hoeveel verschillende activiteiten u hebt ondernomen; iedereen heeft zo een eigen stijl en voorkeur voor bepaalde activiteiten boven andere. 

Bekijk onderstaande tabel en geef aan welke activiteiten u afgelopen weken hebt ondernomen, naar welke contacten:

 

Activiteiten in een netwerk

Hebt u dit afgelopen week gedaan? 

Geef aan ‘Ja’ of ‘Nee’

Voor/met wie deed u dit?

Heb je iemand een dienst bewezen/ ergens mee geholpen? (Deur openhouden, koffie inschenken….)

O Ja
O Nee

 

Heb je iemand een compliment gegeven?

O Ja
O Nee

 

Heb je iemand nuttige informatie gegeven?

O Ja
O Nee

 

Heb je iemand om advies gevraagd?

O Ja
O Nee

 

Heb je iemand advies gegeven of iets aanbevolen?  

O Ja
O Nee

 

 

Netwerken betekent in actie komen; alleen als u actief bent, komen uw netwerken tot bloei . Wees u ervan bewust dat u het centrum bent van uw netwerk en dat de dingen die u onderneemt van belang zijn.

Laten we nu iets dieper ingaan op het belang van netwerken. Waarschijnlijk ben je wel bekend met Internet. Het Internet is in feite een groot aantal computers die aan elkaar gekoppeld zijn met het doel om informatie te kunnen uitwisselen. Het netwerk waar wij het over hebben is eigenlijk vergelijkbaar,  alleen hebben wij het niet over een netwerk van computers maar een netwerk van mensen. Computers kunnen daarin wel een rol spelen. 

 

3. Opbouwen en onderhouden van een netwerk

 

Netwerken vond vroeger grotendeels plaats in persoonlijke ontmoetingen met mensen. Het internet en sociale media zoals Facebook bieden de mogelijkheid om online contacten te leggen en te onderhouden.  Maakt u gebruik van deze online media? Om een idee te krijgen van de vele mogelijkheden en van welke van deze u misschien al gebruikt, vult u onderstaande tabel in.

Misschien bent u niet bekend met sommige van de genoemde mogelijkheden. Een aantal van de genoemde voorbeelden, meer in het bijzonder het gebruik ervan voor het zoeken naar werk, worden in detail toegelicht in andere modulen die beschikbaar zijn in de web2jobs training.

Het is heel goed mogelijk dat u sommige of de meeste van deze mogelijkheden om online contact te hebben met mensen, niet kent.  Bijvoorbeeld omdat u het niet vertrouwt en zich zorgen maakt over wat er gebeurt met gegevens die u online deelt. Over het algemeen kunnen we stellen dat online netwerken eigenlijk veel lijkt op dingen die u doet in persoonlijke ontmoetingen. Het is altijd verstandig om goed te bedenken wat u wel en niet met anderen wilt delen.  Meer specifieke tips over veilig gebruik van sociale media vindt u in de module ‘Wie ben ik?’ en in de modules die ingaan op de afzonderlijke social media.

 

Voorbeelden van mogelijkheden om online contact te leggen en te onderhouden

 

Geef aan wat van toepassing is:

Berichten versturen via e-mail

O Ja, ik ken het, maar ik gebruik het niet
O Ja, ik gebruik het bijvoorbeeld voor: …………………………

……………………………………………………………………………………..
O Nee, ik ken het niet

Berichten versturen via uw mobiele telefoon  (SMS, Whatsapp,..)

O Ja, ik ken het, maar ik gebruik het niet
O Ja, ik gebruik het bijvoorbeeld voor: …………………………

……………………………………………………………………………………..
O Nee, ik ken het niet

Websites bezoeken

 

O Ja, ik ken het, maar ik gebruik het niet
O Ja, ik gebruik het bijvoorbeeld voor: …………………………

……………………………………………………………………………………..
O Nee, ik ken het niet

Deelnemen aan discussiegroepen/forums

O Ja, ik ken het, maar ik gebruik het niet
O Ja, ik gebruik het bijvoorbeeld voor: …………………………

……………………………………………………………………………………..
O Nee, ik ken het niet

Actief deelnemen in chatrooms

O Ja, ik ken het, maar ik gebruik het niet
O Ja, ik gebruik het bijvoorbeeld voor: …………………………

……………………………………………………………………………………..
O Nee, ik ken het niet

Databases (zoals vacaturebanken) raadplegen

O Ja, ik ken het, maar ik gebruik het niet
O Ja, ik gebruik het bijvoorbeeld voor: …………………………

……………………………………………………………………………………..
O Nee, ik ken het niet

Actief zijn op Facebook*

O Ja, ik ken het, maar ik gebruik het niet
O Ja, ik gebruik het bijvoorbeeld voor: …………………………

……………………………………………………………………………………..
O Nee, ik ken het niet

Gebruik maken van LinkedIn*

O Ja, ik ken het, maar ik gebruik het niet
O Ja, ik gebruik het bijvoorbeeld voor: …………………………

……………………………………………………………………………………..
O Nee, ik ken het niet

Berichten plaatsen op Twitter *

O Ja, ik ken het, maar ik gebruik het niet
O Ja, ik gebruik het bijvoorbeeld voor: …………………………

……………………………………………………………………………………..
O Nee, ik ken het niet

 

*Facebook, LinkedIn enTwitter en hoe deze sociale media te gebruiken voor het zoeken naar werk wordt zijn het onderwerp van andere modulen van de web2jobs training.

Kijk nu nog eens naar de tabel en met name naar die onderdelen waar u hebt aangegeven “Nee, ik ken het niet” en ga na of u iemand kent die u dit zou kunnen uitleggen. Misschien één van de andere deelnemers aan deze training? Misschien wilt u die naam/namen noteren om later nog eens gebruik van te maken.

 

4. Maak kennis met Paul en Helen

 

Om een indruk te krijgen van de netwerken van Paul and Helen, bekijk deze video:

Maak kennis met Paul en Helen

 (NB: In de video is sprake vanWhatsApp. Voor het geval u hier niet bekend mee bent, Whatsapp is een software applicatie voor mobiele telefoons waarmee u tekstberichten kunt uitwisselen met individuele personen of met een groep zonder betaling van de afzonderlijke berichten.)

 

5. Uw eigen netwerken en het vinden van werk

 

U hebt twee voorbeelden gezien van 45 plussers die op zoek zijn naar werk. Elk met een eigen achtergrond, verhalen en netwerken. De netwerken waar zij deel van uitmaken zijn heel verschillend: ze zijn professioneel of meer prive van aard. Beiden nemen actief deel aan netwerken waarin persoonlijke ontmoeting of online ontmoetingen centraal staan, zoals  Helen bijvoorbeeld in de online handwerk community. Of netwerken die persoonlijke, face-to-face ontmoetingen combineren met online manieren, zoals Paul’s WhatsApp groep met collega’s waar hij ook regelmatig mee afspreekt voor een persoonlijke ontmoeting. 

Neem ongeveer 45 minuten de tijd om uw gedachten te laten gaan over uw eigen netwerken: van welke netwerken maakt u deel uit?

Om u op weg te helpen, hebben we in de tabel hieronder al een aantal mogelijke net werken in de linker kantlijn geplaatst. U kunt deze lijst zo nodig aanpassen of aanvullen. Geef ook aan in hoeverre u de mensen in deze afzonderlijke netwerken hebt geinformeerd over het feit dat u op zoek bent naar werk.  U kunt dit aangeven door een kruisje te zetten in de kolom die van toepassing is voor elk van uw netwerken.  

 

Uw netwerken

In dit netwerk praat ik met iedereen over het feit dat ik werk zoek.

In dit netwerk praat ik alleen met sommigen over het feit dat ik werk zoek.

In dit netwerk praat ik helemaal niet over het feit dat ik werk zoek. 

Mijn familie

 

 

 

 

Mijn vrienden

 

 

 

Mijn kennissen

 

 

 

Mijn vrijwilligerswerk

 

 

 

Mijn hobbyclub

 

 

 

Mijn…..

 

 

 

Mijn…..

 

 

 

Mijn…..

 

 

 

Mijn…..

 

 

 

 

Kijk nog eens naar uw antwoorden en laat uw gedachten gaan over de volgende punten:

1)  Op welke manier heeft u contact met de mensen in  deze netwerken? Gaat dit vooral via persoonlijke ontmoetingen o via online communicatie kanalen of beiden?  

2)  Wanneer u in één of meer van uw netwerken niet praat over het feit dat u werk zoekt, wat is de reden hiervoor? Is het een bewuste keuze? Of is het meer toevallig dat het onderwerp eenvoudigweg nooit ter sprake is gekomen? En wanneer het eenvoudigweg nooit ter sprake is gekomen, denkt u dat het nuttig voor u zou kunnen zijn om het eens ter sprake te brengen?

3)  Bespreek de tabel en uw antwoorden op bovenstaande vragen met een andere deelnemer in de groep om te zien waar overeenkomsten en verschillen zijn te vinden als het gaat om de typen netwerken, manieren waarop u contact hebt en om de vraag of u wel of niet praat over het feit dat u werk zoekt. 

 

6. Proactief en actief gebruik van uw netwerken

 

Laten we nog eens gaan kijken bij Paul en Helen om te zien hoe zij van hun netwerken gebruik maken bij het zoeken naar een baan:  

  Proactief en actief gebruik

 

Eerder keken we naar wat een netwerk is naar verschillende manieren om online een netwerk te ontwikkelen. Nu gaan we wat dieper in op de vraag hoe u uw netwerken kunt versterken en gebruiken om werk te vinden, zowel via persoonlijk contact als via internet en sociale media.  Daarvoor onderneemt u de volgende activiteiten. 

Maak een samenvatting van uzelf. 

Communicatie is de essentie van netwerken. Kunt u in vier zinnen uitleggen waar u goed in bent en naar welke baan u op zoek bent? Het is goed om deze zinnen altijd in uw achterhoofd te hebben omdat ze kunnen helpen bij het aangaan van een gesprek  (zowel van persoon tot persoon als online).

Communicatie is de essentie van netwerken. Kunt u in vier zinnen uitleggen waar u goed in bent en naar welke baan u op zoek bent? Het is goed om deze zinnen altijd in uw achterhoofd te hebben omdat ze kunnen helpen bij het aangaan van een gesprek  (zowel van persoon tot persoon als online).

De vragen

Vul de zin verder aan  

1. Ik ben goed in….

 

2. Daarnaast ben ik goed in ....

 

3. Ik ben op zoek naar een baan die aansluit bij waar ik goed in ben. Voorbeelden van banen zijn....

 

4. Maar ik zou ook tevreden zijn met een baan die….

 

 

Deel je antwoorden in de groep door middel van een korte (2 minuten) mondelinge presentatie, of online, in de discussiegroep op het E-platform.

Ga na of andere deelnemers uw samenvatting goed hebben begrepen.

 

Lees nu ter inspiratie voor de volgende activiteit het verhaal van Lauren

 

Neem de samenvatting die u in de eerdere activiteit hebt gemaakt en bedenk hoe u deze op creatieve manieren kunt gebruiken.

Bijvoorbeeld: kent u mensen die goed zijn in dezelfde dingen waar u goed in bent? Kent u mensen die werken in banen waarin u graag zou willen werken? Bedenk hoe u met deze mensen in contact zou kunnen komen. Maken zij al onderdeel uit van uw netwerk?  Zo niet, hoe zou u hen kunnen benaderen? Waar praat je over?  Zoek je persoonlijk contact of online? De volgende vragen helpen u om uw intenties scherper te krijgen:

De vragen

Uw antwoorden

1. Met wie wilt u contact opnemen?

 

 

2. Waar wilt u het met hem/haar over hebben?

 

 

3. Hoe gaat u dit aanpakken? (Persoonlijk, online)

 

 

 

Deel uw intenties met andere deelnemers in de groep en vraag hen om tips. Maar bovenal: voer uw plan nog deze week uit!!

 

7. Afsluitend

 

De ervaringen van Paul en Helen laten zien dat in het zoeken naar werk, online communicatie kanalen een aanvulling en een verbreding vormen op persoonlijk contact en meer traditionele activiteiten om een baan te vinden, zoals een sollicitatiebrief. In de eerste plaats maken online activiteiten u meer zichtbaar als een waardevolle potentiele werknemer en in de tweede plaats vergroot het online actief zijn de kans dat u weet heeft van vacatures. U beslist zelf hoe u online netwerken zoals sociale media wilt inzetten; dit hangt af van uw persoonlijke situatie en voorkeuren.

Ter afsluiting, beantwoord u de volgende vragen om voor uzelf samen te vatten wat u hebt geleerd. De discussiegroep bij deze module biedt de mogelijkheid om met anderen van gedachten te wisselen over het antwoord op de eerste vraag.

1. Voor mij is de essentie van netwerken:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Het meest belangrijke dat ik in deze module heb geleerd is:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Voor het zoeken naar werk denk ik dat het belangrijk is om de volgende online communicatie kanalen te (gaan) gebruiken:  

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Ik weet nog niet welke module ik nog ga doen na deze module, maar ik zou graag meer willen leren over: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Deze module is besloten.