METODOLOGIA DLA TRENERÓW

METODOLOGIA DLA TRENERÓW

This module gives the methodology for trainers
 • Grupy
 • METODOLOGIA DLA TRENERÓW

METODOLOGIA DLA TRENERÓW

METODOLOGIA DLA TRENERÓW

Właściciel: TrainerOfTrainers

Członkowie grupy: 32

Opis:

poproszę o zarezerwowanie
a) p33. na 12.10.2015 na 17.30 - superwizja (piąte zajęcia ze mną)
b) p33 oraz p32 na 13,14,15 pazdziernika od 9 do 12 oraz od 17.30 do 19  (wtedy ja siedzę tutaj i pomagam) na potrzeby szkoleń 2 grup po 18 osób (Monika i Arek i Izabela z MOPSU oraz Jagoda, Barbara

c) Dwie Panie (Magda i Kinga z Krajowe Centrum Pracy dokonają szkoleń u sieci i do 22.10 dostarczą Ci ankiety)
d) Czy jest możliwość dostarczenia dokumentu o zgodę wykorzystania wizerunku.
Będzie jeszcze jedna grupa popołudniowa pom. 12 a 24 października. (Ola i Barbara, Monika i Arek)

 

 

UWAGA: W celu uzyskania dostępu do wszystkich elementów tego modułu należy kliknąć na przycisk "Prośba o członkostwo", tuż za tą ramką, po prawej stronie i czekać na akceptację administratora platformy.

 

Cele modułu:

Celem tego modułu jest zbudowanie świadomości uczestników szkolenia (trenerów), co to znaczy być trenerem, moduł ten też da praktyczną wiedzę z zakresu projektowania i prowadzenia szkoleń.

Efekty ksztłacenia:

 

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz wiedział:

 • jak wejść w rolę trenera,
 • jak zaplanować zajęcia /workshop,
 • w jaki sposób motywować słuchaczy do nauki i pracy w ramach kursów,
 • jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

 

Zawartość kursu:

 1. Kim jest trener, kim jest nauczyciel?
 2. Kontrakt jak narzędzie pracy trenera
 3. Komunikacja, jako narzędzie pracy trenera
 4. Granice psychologiczne w pracy trenera
 5. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 6. Podstawy andragogiki

 

LITERATURA:

Zalecana:

 1. Aronson, E., T.D.Wilson Social Psychology Plus NEW MyPsychLab with eText -- Access Card Package (8th Edition)  2012
 2. Blech E. ASTD's Ultimate Train the Trainer, ASTD Press, 2008
 3. Weinschenk S.M., 100 Things Every Presenter Needs to Know About People,  New Riders, 2012
 4. Fyfe K., Naughton J., ASTD Competencies and Resources for Trainers and Coaches, https://www.youtube.com/watch?v=LCSsNK8ytBU

 

 

Inne źródła informacji:

Dowolne źródła z Internetu

Krótki opis: This module gives the methodology for trainers

Ta grupa jest zamknięta.