• Grupy
 • SKYPE, GOOGLE HANGOUT, GOOGLE +

SKYPE, GOOGLE HANGOUT, GOOGLE +

SKYPE, GOOGLE HANGOUT, GOOGLE +

Właściciel: TrainerOfTrainers

Członkowie grupy: 53

Opis:

 

UWAGA: W celu uzyskania dostępu do wszystkich elementów tego modułu należy kliknąć na przycisk "Prośba o członkostwo", tuż za tą ramką, po prawej stronie i czekać na akceptację administratora platformy.

 

Cele modułu:

Celem kursu jest budowanie i świadomość i zrozumienia korzyści płynących z technologii Skype i Google+ w procesie poszukiwania pracy (w tym rozmowa kwalifikacyjna).

 

Efekty kształcenia:

 

 Po przestudiowaniu tego tematu, słuchacz:

 • będzie w stanie utworzyć konto na Skype / Google+
  • Wymagania techniczne
  • Zrozumienie filozofii wykorzystania tych mediów społecznościowych
 • będzie w stanie przeprowadzić wideokonferencję / połączenia Skype / rozmowę kwalifikacyjną
  • Wymagania techniczne
  • Przygotowanie i planowanie
  • Potrafił wykorzystać  wskazówki i techniki prowadzenia rozmów z wykorzystaniem telekonferencji
 • Zrozumienie wymogów telekonferencji wideo
  • język ciała i prezentacja
  • wymagania sprzętowe i techniczne
  • Przygotowanie
 • Zrozumienie korzyści z wideokonferencji
  • dla celów pozyskania pracy
  • jako sposobu komunikacji w pracy

 

 

ZAWARTOŚĆ KURSU:

 

1. Testowanie sprzętu i połączenia

2. Przygotowanie środowiska (zmniejszenie hałasu)

3. Przygotowanie notatek i C.V.

4. Praktyka z przyjacielem lub członkiem rodziny

5. Kontrola mowy ciała

 

 

LITERATURA:

Zalecana:

 1. How to use Skype. http://www.wikihow.com/Skype
 2. How to use Google+ http://www.wikihow.com/Use-Google%2B
 3. How to use Google+ hangouts http://www.wikihow.com/Use-Google%2B-Hangouts

 

Inne źródła informacji:

Zainteresowania:

Ta grupa jest zamknięta.