• Grupy
  • ŁĄCZĄC 0FF- I ONLINE

ŁĄCZĄC 0FF- I ONLINE

ŁĄCZĄC 0FF- I ONLINE

Właściciel: TrainerOfTrainers

Członkowie grupy: 48

Opis:

 

UWAGA: W celu uzyskania dostępu do wszystkich elementów tego modułu należy kliknąć na przycisk "Prośba o członkostwo", tuż za tą ramką, po prawej stronie i czekać na akceptację administratora platformy.

 

Cele modułu:

 Celem kursu jest podniesienie wiedzy na temat znaczenia dokonywania właściwych wyborów w zakresie korzystania z mediów społecznościowych na różne sposoby

Po zakończeniu tego kursu będzie Ci łatwiej zdecydować, które medium społecznościowe jest najbardziej odpowiednie w procesie poszukiwania pracy.

 Ponadto dowiesz się, że w sieci społecznościowej bycie ciągle  aktywnym  jest ważne zarówno  w trybie online (utrzymywanie profilu na bieżąco, śledzenie nowych informacji, dziękowanie za odpowiedzi na twoje posty, itp) jak i w realnym życiu (dołączenie do odpowiedniej grupy, branie udziału w wydarzeniach i spotkaniach,  itp ..).

Efekty kształcenia:

 

Po przestudiowaniu tematu :

  • zrozumiesz pojęcie sieci społecznościowej i związanych z nią pojęciami silnych i słabych więzi
  • zdecydujesz, które media społecznościowe są najbardziej odpowiednie i do jakich celów, w szczególności w odniesieniu do procesu poszukiwania pracy
  • zdasz sobie sprawę ze znaczenia  aktywności w Internecie i poza nim
  •  łatwiej Ci będzie  wypracować osobiste podejścia do bycia aktywnym w procesie poszukiwania pracy z wykorzystaniem mediów społecznościowych

 

ZAWARTOŚĆ KURSU:

Temat będzie rozwijany jako interaktywny kurs zawierający w sobie techniki modelowania roli w celu jak najbardziej zbliżonego do rzeczywistej zasymulowania technik wykorzystania sieci społecznościowych do poszukiwania pracy

 

Spis treści:

Cele

Media i sieci społecznościowe

Poznaj Pawła

Poznaj Helen

Poznaj Piotra

Twoje sieci

Silne więzi vs. słabe więzi

Twoje powiązania sieciowe

Pro-aktywne wykorzystanie sieci

Twoja strategia poszukiwania pracy

 

LITERATURA:

 

Granovetter, M. (1983). The strength of weak ties: a network theory revisited. Sociological Theory, vol. 1, pp. 201-233. http://www.jstor.org/stable/202051

 

Interpersonal ties : http://en.m.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_ties

Krótki opis: 0ffline and online using social media

Ta grupa jest zamknięta.