• Grupy
  • Korzystanie ze stron z ofertami pracy i aplikacji wspomagających znalezienie zatrudnienia

Korzystanie ze stron z ofertami pracy i aplikacji wspomagających znalezienie zatrudnienia

Korzystanie ze stron z ofertami  pracy i aplikacji  wspomagających znalezienie zatrudnienia

Właściciel: TrainerOfTrainers

Członkowie grupy: 48

Opis:

Cele modułu::

 

Dorośli, którzy nie znali lub nie potrafili w pełni wykorzystać mediów społecznościowych, a w tym osoby poszukujące pracy będą dzielić się swoimi  doświadczeniami w zakresie wykorzystania mediów i sieci społecznościowych w procesie poszukiwania pracy.

Efektywne wykorzystanie technologii Web 2.0, mediów i sieci społecznościowych  dla poprawy procesu poszukiwania pracy zostaną poruszone w tym module.

 

Efekty kształcenia:

 

Moduł daje uczestnikom szkolenia oraz trenerom możliwość zaprezentowania (podzielnie się) własnymi przykładami sukcesu w poszukiwaniu pracy.

Przytaczane tutaj przykłady wskażą uczestnikom sposoby aktywnego i twórczego rozwijania swoich, indywidualnych umiejętności w zakresie korzystania z mediów społecznościowych i narzędzi współpracy.

Pomoże  to słuchaczom w większym dostępie do "ukrytych" szans na rynku pracy poprzez skuteczne i świadomego korzystania z narzędzi społecznościowych.

Studiując te przykłady poszukujący, dojrzali ludzie będą również poprawiać swoje umiejętności, kompetencje wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w celu  polepszenia perspektyw zatrudnienia.

 

 

ZAWARTOŚĆ KURSU:

Przykłady różnorodnych doświadczeń zebranych przez uczestników kursu (stadium przypadków), zaprezentowane jako dokumenty, podcasty, filmy, dyskusje, itp.

 

 

LITERATURA:

Zalecana:

 

  1. Linki do odpowiednich plików udostępnione przez uczestników kursu na platformie ELGG

 

Inne źródła informacji:

:

Kolejne, tworzone dynamicznie przez uczestników, przykłady umieszczane na platformie ELGG

Krótki opis: how to use Jobboards and Jobsearch Apps

Ta grupa jest zamknięta.