Modül 1: NEDEN İSTİHDAM İÇİN WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMALI

Modül 1: NEDEN İSTİHDAM İÇİN WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMALI

Bu program, farklı web 2.0 teknolojilerinin kullanımı ve güvenli bir şekilde bunların nasıl kullanılacağına yönelik bir giriştir.
  • Modüller
  • Modül 1: NEDEN İSTİHDAM İÇİN WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMALI

Modül 1: NEDEN İSTİHDAM İÇİN WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMALI

Modül 1: NEDEN İSTİHDAM İÇİN WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMALI

Sahip: Miraç Akçay

Modül üyeleri: 39

Tanım:

 

Modülün Amaç ve Hedefleri

  • Kariyer oluşturma ve iş arama çalışmalarında destek olarak kullanımın yanısıra, sosyal medya ve diğer web 2.0 teknolojileri konusunda bilinçlenmek.
  • Kullanıcının, web 2.0 teknolojilerinin kullanıına yönelik olarak daha derinlemesine hazırlanmasına yardımcı olmak.  

Öğrenme Çıktıları:

Bu modülü başarıyla tamamladıktan sonra:

  • Farklı sosyal medya araçlarını tanıyabilecek, her birinin kullanıcı kitlesi ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaksınız
  • İş aramada ve eleman bulmada sosyal medyanın etkisini ve kullanımını araştırmış olacaksınız
  • Sosyal medya ve diğer web 2.0 araçlarının kariyer oluşturma ve eğitim amaçlı olarak önemini kavramış olacaksınız.
  • Çevimiçi olarak web2jobs Platformunun nasıl kullanılacağını anlamış olacaksınız
  • Diğe sosyal medya araçları ve web 2.0 kullanımı ile iş aramaya yöneil olarak bir plan oluşturbileceksiniz. 

 

MODÜLÜN İÇERİĞİ

  • Giriş
    • Modüler Programın Amaç ve Hedefleri
    • Öğrenme Kazanımları
    • Ne Yapmak Zorundasınız
  • Web 2.0 Nedir?
  • İş Arama ve Kariyer Geliştirmede Sosyal Medya
  • İş Aramada En Uygun Sosyal Medya uygulamalarına Giriş
  • İş Arama ve iş Mülakatlarına Yönelik Kullanılabilecek Diğer Web 2.0 Araçları

 

KAYNAKLAR:

 

Kısa tanım: Bu program, farklı web 2.0 teknolojilerinin kullanımı ve güvenli bir şekilde bunların nasıl kullanılacağına yönelik bir giriştir.

Bu modül kapalı bir üyeliğe sahip.