• Modüller
 • Modül 5: FACEBOOK – PROFESYONEL BİR YAKLAŞIM

Modül 5: FACEBOOK – PROFESYONEL BİR YAKLAŞIM

Modül 5: FACEBOOK – PROFESYONEL BİR YAKLAŞIM

Sahip: Miraç Akçay

Modül üyeleri: 57

Tanım:

 

Modül Amaç ve Hedefleri:

 • Profesyonel (mesleğe yönelik) olanakları tanımlamaya yönelik profil oluşturmak
 • Profesyonel (mesleğe yönelik) bağlantılar kurmak ve sürdürmek
 • Profesyonel (mesleğe yönelik) paylaşımlar yapmak 

Öğrenme Çıktıları:

Bu modülün başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonar aşağıdaki noktaları başarmış olacaksınız:

 • Facebook yardımıyal çevrimiçi olarak etkili bir şekilde iletişim kurabileceksiniz.
 • Iş arama olanaklarınızı geliştirmek için aracın Facebook’un nasıl kullanılacağını öğrenmiş olacaksınız
 • Profesyonel (mesleğe yönelik) bir ağ oluşturabileceksiniz. 

MODÜL İÇERİĞİ:

 • Giriş
  • Modül Amaç ve HedefleriÖğrenme Çıktıları
  • Ne Yapmak Zorundasınız
 • İstihdam için Facebook’u Kullanmak
 • Facebook Hesabını Oluşturmak
  • Facebook Biyonuzu yazmak
  • Facebook Profiliniz
 • Facebook’u İş Aramak İçin Kullanmak
  • Faydalı Linkleri Arama
  • Kendi Profesyonel Sayfanız
 • Facebook iş Arama Uygulamaları
  • Facebook iş Arama Uygulamalarına Nasıl Ulaşılır
  • The Facebook Job Search App

KAYNAKLAR:

 

Kısa tanım: Bu modülde Facebook kullanımını öğreneceksiniz

Bu modül kapalı bir üyeliğe sahip.