Modül 7: TWITTER

Modül 7: TWITTER

Sahip: Miraç Akçay

Modül üyeleri: 18

Tanım:

 

Modül Amaç ve Hedefleri:

 • Mesleki fırsatları tanımlamk için profedsyonel bir profil oluşturmak
 • Mesleki bağlantıları içeren bir bağlantı ağı kurmak ve onu ürdürmek
 • Mesleğe yönelik bir şeyler paylaşmak

 

Öğrenme Çıktıları:

Bu modülü başarıyla tamamlayanlar:   

Twitterda profesyonel bir profil oluşturabileceklerdir, 

 • İş arama araç ve kaynaklarını kullanabileceklerdir,
 • İş olanaklarıyla ilişkileri konuları bulabilecek ve bu anlamda etkili iletişim kurabileceklerdir. 

MODÜL İÇERİĞİ:

 • Giriş
  • Module Aims and ObjectivesModül Amaç ve Hedefleri
  • Öğrenme Kazanımları
  • Ne yapmak zorundasınız
 • Bölüm 1: İş aramak için Twitteri kullanmak
  • Kendiniz ait Twitter hesabınızı oluşturmak?
  • Profilinizi yeniden düzenlemek?
  • Kendi biyonuzu yazmak
 • Bölüm 2: İş arama çalışmalarınızda Twitterın rolunu belirlemek
  • Twitter listeleri kullanmak
  • Aradığınızı twitlemek
  • Etiketleri izlemek
  • Bir uzman gibi twit atmak
  • Tüm twitlerinizi iş ile ilgili olmak zorunda değildir
  • Önemli twitleri saklamak
  • Resmi twit listelerini aramak
 • Bölüm 3: İş arama araç ve kaynakları
  • @Mikroişler
  • İşimi twitle
  • İş arama hesapları
 • Bölüm 4:  Sonraki adımlar

KAYNAKLAR:

Kısa tanım: Twitterı kullanmayı öğrenmek

Bu modül kapalı bir üyeliğe sahip.