Eğitmenler Köşesi

Eğitmenler Köşesi

Sahip: Miraç Akçay

Modül üyeleri: 5

Tanım:

Bu grup web2jobs projesi ile sosyal medya kullanımı eğitimine giren ve eğitmen olarak yeni kullanıcıları eğitecek olan eğitmenlerin ortk kullanım alanıdır. Buraya üye olanlar kendi aralarında konuşabilir ve facebook'ta olduğu gibi grup içi haberleşebilir ve tartışabilirler.

Kısa tanım: Tartışma Köşesi

Bu modül kapalı bir üyeliğe sahip.